Positivt Föräldraskap – 6 viktiga principer

Barn ger så mycket lycka, så många skratt och härliga stunder. Vi pratar ofta om hur mycket glädje och kunskap våra barn har givit oss. Men vi pratar inte lika ofta om vad vi ger barnen, vilket är minst lika viktigt – om inte viktigare! Därför ska vi lista 6 principer av positivt föräldraskap.

Ett barns utveckling och en människas liv är ofta en reflektion av deras familjeförhållanden och uppfostran. Att vara förälder är inget enkelt jobb, det är ett stort ansvar som kräver att man tänker och reflekterar kring saker och ting.

Små saker kan skapa stora förändringar.

6 Principer av positivt ledarskap

6-princper-positivt-föräldraskap

Kommunikation

Dåligt uppförande är ett barns sätt att kommunicera att något av deras behov inte tillfredsställs. Därför är det viktigt att alltid kommunicera med sina barn, både genom kroppsspråk och talet. Fråga hur de mår och visa med kropp och ord att du älskar dem. Kommunikation innebär också att man lyssnar.

Klar och tydlig kommunikation är jätteviktigt i rollen som förälder.

Bekräftelse

Ge barnet bekräftelse för hans eller hennes insatser. Du vet, klassikern att sätta upp barnets teckning på kylskåpet, hänga upp medaljer på väggen eller ge high-five när de gör bra ifrån sig på ett prov i skolan. Visa med ord och handling att du är stolt över dem och att de gjort ett bra jobb.

Känslor

Bestraffa aldrig dina barn för deras känslor. Gå istället till botten med varför de känner på ett visst sätt. Om de är arga, ledsna, irriterade eller känner ett behov av att vara destruktiva så finns det en anledning till det. Känslor dyker inte upp slumpmässigt, utan något triggar igång dessa känslor. Ta reda på vilka dessa är genom att kommunicera med ditt barn och läs av deras signaler.

Respekt

Visa den respekt för dina barn som du vill att de ska visa dig. En enkel princip som ska appliceras på alla relationer i livet. Men som förälder är det lätt hänt att man vill leda dem rätt och därmed tvinga dem att gå en viss väg. Kom ihåg att dina barn också är människor med viljor, känslor och ett behov av att själva få välja riktning och bestämma. Låt dem göra sin röst hörd och behandla dem värdigt.

Förtroende

Visa förtroende för ditt barns förmåga. Även om du vet med dig att ditt barn kanske inte kommer att klara en viss sak, men han eller hon ändå vill prova – låt dem. Visa att du står bakom dem och heja på. Du är deras supporter, deras mentor och stöttepelare. Du tror på dem!

Även om du vet att de inte kommer att klara något så får du inte visa det. Istället kan du försöka förutspå händelser i förväg och assistera dem från sidlinjen. Viktigt är att du aldrig slutar heja på dina barn!

Kom ihåg

Ju värre de mår, desto värre beter de sig. Ett barn som beter sig dåligt gör det för att han eller hon mår dåligt. Barnet får inte den kärlek, uppmärksamhet, bekräftelse eller stöttning den behöver och agerar därför utåt. Det är vi föräldrar som bär ansvaret.

Similar Posts